Tag: CAWD-003

Thanh niên hèn nhát để vợ ngọt nước bị đàn anh chịch

Thanh niên hèn nhát để vợ ngọt nước bị đàn anh chịch. Hoặc có thể vì cuộc hôn nhân của tôi đã ổn định, không còn cảm giác khủng hoảng nên tôi không coi trọng chuyện đó. Dù sao đi nữa, bây giờ tôi rất hối hận khi nghĩ ...